Antički grad Fulfinum

Detaljnije o antičkom gradu Fulfinum
Antički grad Fulfinum, odnosno njegovi ostaci, nalaze se kod mjesta Omišalj, u uvali Sepen. Sagrađen je za potrebe careva veterana, prema tadašnjim urbanističkim planovima.

Iako malen, imao je sve što je tadašnjim urbanim formama bilo potrebno. No kako se antička civilizacija raspadala, tako je i ovaj grad postao žrtvom raspada.

Danas ostaci Fulfinuma privlače sve ljubitelje starina, a s vrha brežuljka na kojem se grad nalazi pruža se i lijep pogled prema moru.

Foto galerija: